Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

An: 2002
Finanțator: Cons.Loc.Bălan
Suma câștigată: 3 000 000 lei
Rezultate: S-a dotat biblioteca școlii cu culegeri şi cărţi în concordanţă cu noile cerinţe pentru bacalaureat.