Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

sigla1

Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1. - Tranziția de la școală la viața activă

 

Consilierea și orientarea profesională:

 • 1 consilier la 80 de elevi, pentru o decizie informată a elevilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă
 • teste psihologice utilizând platforma profesională în vederea identificării unui profil individual al elevului
 • comunicare cu îndrumătorul de practică, în final rezultând un profil vocațional al elevului
 • consilierea propriu zisă - 2 ore cu fiecare elev, împărțită în 2 ședințe a câte o oră, la interval de o săptămână

 

Activităţile proiectului - Stagii de pregătire practică:

 • Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici:
  • 3 săptămâni (90 ore), 
  • grupe de 25 elevi,
  • Subvenție = 200 lei/participant. 
 • Organizarea și desfășurarea de concursuri specifice:
  • 3 premii       I = 500 lei, II = 300 lei,  III  = 200 lei 
  • 2 mențiuni = 100 lei/mențiune