Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

Secretariat

Luni - Vineri
1100 - 1400

Metodologie eliberare acte de studii si documente scolare:

  • Actele se elibereaza numai titularului sau imputernicitului cu procura notariala
  • Eliberarea se va face numai pe baza de buletin / carte de identitate
  • Actele de studii neeliberate in anul absolvirii se vor elibera in termen de 30 de zile
  • Absolventii sunt obligati sa isi ridice de la secretariat toate actele in termen de 3 luni
  • Absolventii care au pierdut / deteriorat actele de studii li se vor elibera duplicate conf OMECTS 5565/2011

Program audiențe 

Director

Pîrvan Sorina Gabriela

Director Adjunct

Mereș Erika

Marți 1200 - 1500

Miercuri:1200 - 1500


Vineri: 1200 - 1400