Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

Consiliul Elevilor

 Poza Consiliul Elevilor 2018

Nr crt

Numele și prenumele

Funcția

Clasa

1.        

Pal Oana

Președinte

XI A

2.        

Întuneric Larisa

Vicepreședinte

X A

3.        

Diac Renata

Secretar, contabil

XI A

4.        

Vasilache Rebeca

Avocatul elevilor

IX A

5.        

Pătrântaș Andreea

Reprezentant în consiliul de administrție

XII A

6.        

Neculau Andrei

Director al departamentului de concursuri școlare și extrașcolare

XII A

7.        

Vaida Andreea

Director al departamentului de sport și programe pentru tineret

IX A

8.        

Boldi Roxana Membru XI B

9.        

Stoica Alexandra Membru XII A

10.    

Popa Roxana Membru X B

11.    

Duluman Roxana Membru XI B

12.    

Buhlea Melania Membru X A