Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

Clădirea şcolii, internatul, sala de sport si atelierele-şcoală s-au dat în folosinţă în luna august 1969. Cantina s-a dat în folosinţă în 8 octombrie 1971.

În anul școlar 2018-2019 în școală se organizează cursuri de nivel liceal și școală profesională:

Nr.crt.

Clasa

Nr. elevi

Specializarea

1

IX.A

14/11

Stiinte ale Naturii/Filologie

2

IX.B

11

Școală profesională.Lăcătuș mecanic prestări servicii

3

X.A

14/11

Științe ale naturii/Filologie

4

XI.A

12/17

Științe ale naturii/Filologie

5

XI.B  R

15

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

6

XI.B M

5

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

7

XII.A

11/13

Științe ale naturii/Filologie

8

XII.B

9

Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații
       
       
       

 

 

 

 

 

     
       
       

 

   

 

 

Școală după școală:                       - 4 grupe de sport pe echipe – 2 fete și 2 băieți
                                            - 1 grupă pregătire psihologică

Consultații pentru bacalaureat:   - limba și literatura română
                                            - limba și literatura maghiară
                                            - matematică
                                            - biologie

Cercuri:                                             - Astra elevilor
- Cerc de chimie
- cerc de fizică
- cerc de croitorie
- cerc de șah

Centrul de zi (voluntariat):            - cerc de pictură
- cerc de muzică
- cerc de engleză
- pregătirea temelor de acasă