Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

1. Elaborarea măsurilor privind pregătirea Bacalaureatului 2013
        Termen15.10.2013
        Răspunde -  Directorul
2. Asigurarea la nivelul şcolii a metodologiei BAC 2013, a calendarului, a programului etc
        Termen 01.11.2012
        Răspunde - Directorul
3. Prelucrarea metodologiei BAC 2013 cu elevii şi părinţii şi întocmirea proceselor verbale
        Termen 15.11.2012
        Răspund - Diriginţii
4. Realizarea opţiunilor pentru examenul de Bacalaureat 2013
        Termen 01.12.2012
        Răspund - Diriginţii

Planul de măsuri remediale la nivelul Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu pentru asigurarea/ îmbunătăţirea/ optimizarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat